Vedení lhůtníku

lhůtník

Jednou z dalších našich služeb, které Vám můžeme poskytnout je zpracování a vedení informačního systému o plánovaných a provedených lékařských prohlídkách. Informační systém garantuje jistotu dodržení zákonných požadavků v periodicitě prohlídek.

Organizace objednávek probíhá na základě spolupráce s Vámi a to tím způsobem, že Vás upozorníme na končící lékařskou prohlídku jednotlivých vašich zaměstnanců a to cca 1 měsíc předem.

V případě objednání této služby, zajistíme výpis ze zdravotnické dokumentace od ošetřujícího lékaře Vašeho zaměstnance na základě jeho podepsaného Souhlasu s poskytnutím osobních údajů.