CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o.

Novinky a informace

Od 1.7.2021 ordinujeme na nové adrese: Pražská 132, Liberec.

Přijmeme zdravotní sestru nebo bratra do ordinace v Liberci
Informace o základním opatření k prevenci šíření onemocnění KORONAVIREM
Přijímáme nové klienty pro pracovně-lékařské služby

Základní opatření k prevenci šíření onemocnění Koronavirem (COVID - 19)

Co může udělat každý z nás podle vyhlášky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje

 • Často si myjte ruce vodou a mýdlem, a to zejména po použití toalety, před přípravou pokrmů a jejich konzumací, po smrkání, kašlání, kýchání, po návštěvě zdravotnického zařízení, po manipulaci s penězi, po příchodu z venku.

 • Nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama

 • Vyhněte se úzkému kontaktu (do 2 metrů) s osobami, které mají příznaky respirační infekce

 • Zůstaňte doma, pokud máte příznaky i mírné respirační infekce

 • Při příznacích respirační infekce dodržujte respirační etiketu, tj. zakrývejte si ústa a nos při kašlání a kýchání papírovým kapesníkem, který po použití odhoďte do odpadu (nemáte-li kapesník, použijte předloktí).

 • Pokud máte teplotu, kašel a potíže s dýcháním, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Lékaři sdělte, zda jste v posledních 14ti dnech před prvními příznaky onemocnění cestoval v oblasti s výskytem Koronaviru nebo zda jste byl v kontaktu s nemocnými Koronavirem.

 • Nejsou důkazy o tom, že by chirurgické ústenky chránily zdravé osoby před infekcí. Ústenky jsou vhodné pro osoby, které mají příznaky respirační infekce k zamezení šíření na ostatní osoby.
mytí opatření

Doporučení jedincům s cestovatelskou anamnézou

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14ti dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (centrální Čína, provincie Hubei, Wuhan a další dle aktuální epidemiologické situace), či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a nemáte žádné příznaky onemocnění?

 • Po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi.

 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70 % alkoholu.

 • Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné Krajské hygienické stanice, která rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.

 • Váš všeobecný praktický lékař Vám vystaví případné potvrzení o nařízení karantény.

 • Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní nebo febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.

 • Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou ústní roušku, do čekárny vstupte až na základě domluvy s personálem infekční kliniky.

Aktualizováno ke dni 28. února 2020