Základní opatření k prevenci šíření onemocnění Koronavirem (COVID - 19)

Co může udělat každý z nás podle vyhlášky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje

mytí opatření

Doporučení jedincům s cestovatelskou anamnézou

Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14ti dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (centrální Čína, provincie Hubei, Wuhan a další dle aktuální epidemiologické situace), či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a nemáte žádné příznaky onemocnění?

Aktualizováno ke dni 28. února 2020